top of page
BÆRUM KUNSTHALL:
Interaksjon/
Interaction

08/08/2019 - 01/09/2019

Detalj fra installasjonen _Interaction_
_Facebook connections__Ellen S. Holtskog

I psykologien brukes begrepet interaksjon synonymt med samspill eller samhandling mellom mennesker. Med andre ord en vekselvirkning mellom to eller flere aktører som er i aktivitet med hverandre. Interaksjon kan innebære gjensidig forståelse og utbytte, men også konflikt, utbytting og manipulering.

Ønsket om å påvirke hverandre stikker dypt hos oss mennesker. I utstillingen Interaksjon / Interaction viser Ellen S. Holtskog en rekke blyanttegninger, der fellesnevneren er abstrakte og organiske mønstre som virker som bakteppe for figurer i interaksjon med noe utenfor seg selv eller hverandre. I serien «Arguments» blandes det inn sitater fra ulike digitale diskusjonsforum der enkeltpersoner forsøker å overbevise fremmede om sin egen tro, mens tegningene i den nye installasjonen «Interaction» berører maktforhold i de helt nære relasjonene.

Utstillingen omfatter også en serie større tegninger som selv om de visuelt henger sammen, har ulike titler. Interaksjon mellom individ og samfunn, mellom fortid og nåtid er temaer som berøres, som i tegningen «Facial Recognition» der Medusas fryktede skjønnhet er byttet ut med et rutenett for ansiktsgjenkjenning.

Ellen S. Holtskog (f. 1976) bor og arbeider i Bærum. Holtskog er utdannet ved Statens kunstakademi i Oslo (Kunsthøgskolen 1999-2003) og Högskolan för fotografi (Göteborgs Universitet 2003-2005). Holtskog har tidligere vist arbeider ved blant annet Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen (2004), Fotogalleriet (2006), Henie Onstad Kunstsenter (2015), Bodø kunstforening (2017), Kungsbacka konsthall (2013), Halmstad konsthall (2008), Göteborgs konsthall (2005) og Kulturhuset i Stockholm (2004). Holtskog er innkjøpt av blant annet Statens konstråd i Stockholm, Halmstad og Gøteborg kommune.

Bodø Kunstforening:
Believing in the Evidence

23/09/2017 - 22/10/2017

Rosett_.jpg
My View 2017.jpg

Believing in the Evidence er en utstilling av de tre skandinaviske kunstnerne Debora Elgeholm (S), Carl Johan Erikson (S)og Ellen S. Holtskog (N).

Arbeidene som strekker seg fra video og fotografi til tegning, tekst og skulptur, forholder seg til temaet tro og representasjon. Utifra personlige erfaringer såvel som på et mer eksistensielt plan, undersøker kunstnerne hva menneskers sterke ønske om å bevise tro kan lede til av «sannheter» som brer om seg. 

Debora Elgeholm:
I løpet av vinteren 1933/ 1934 ble det rapportert om en mengde «spøkelsesfly» i Norrland og ryktene om UFOer tok fart. Samtidig ble trossamfundet «Korpelarörelsen» grunnlagt, der medlemmene ble fortalt at de skulle hentes av en flygende «Ark» før dommedag kom.
I filmen Syner i Norrland kobler Elgeholm sammen scener fra spesifikke plasser der spøkelses- flyene ble observert, med hendelser i samfunnet rundt.

Carl Johan Erikson:
Under oppveksten på 1970 og 80-tallet opplevde Erikson et salgs alternativt helsevesen: en predikant på teltmøtene i svenske Fjärdsjömåla hadde spesialisert seg på å helbrede ryggsmerter som følge av ulike benlengder og ba blant annet for søsteren hans.
I fotoserien Thirteen Healed Bodies har Erikson oppsøkt og fotografert flere personer som hevder og opplever at de ble helbredet av Gud, med utgangspunkt i det som hendte i Fjärdsjömåla.

Ellen S. Holtskog:
Detalj fra verket The Norwegian Salmon. Holtskogs installasjon med tegninger er inspirert av en hendelse i September 2013 da en norsk laks vekte stor oppstandelse på et fiskemottak i Gøteborg. Arbeideren fra Ghana, som skulle til å filtere fisken, hadde oppdaget et svart kors på magen. «Dette er et tegn fra Gud» ropte han entusiastisk og den hodeløse laksen gikk dermed inn i rekken av såkalte «Jesus-fisker» som tidvis dukker opp i internasjonal presse.

CELLARCUBE:
Web Wonders

29/04/2016 - 08/05/2016

Det er med en blanding av fascinasjon og ubehag jeg ser på Ellen S. Holtskogs fotografier til utstillingen WEB WONDERS. Det vilt fascinerende i at motivet her er spindelvev, lysrefleksjoner i spindelvev, vakre mønstre utført av et lite kryp, edderkoppen. Og så det snikende ubehaget. Følelsen av noe nærmest psykedelisk-religiøst, mørkt fangende.

 

Ellen S. Holtskog har i mange år kretset rundt temaet tro. I WEB WONDERS hekter hun trosundersøkelsene på noe så tilsynelatende tilforlatelig som edderkopper og spindelvev, i nye arbeider innen video, foto, tegning og installasjon. En sentral klangbunn i utstillingen er en historie fortalt av en venninne. Da venninnen var barn lærte hun at edderkoppen var sendt av Gud, og at spindelvevet hadde beskyttende kvaliteter. Derfor kunne hun ikke drepe edderkopper.

 

I en tid av klimakrise og krig, kan helliggjøringen av naturfenomener få tankene til å svinge innom det ukrenkelige ved alt liv, i et økologisk og humanistisk perspektiv. Men så er det altså snakk om den symboltunge edderkoppen her. Et kryp som spinner sitt nett for å fange. Eller var det for å beskytte.

 

Ellen S. Holtskog (f. 1976) er utdannet fra Statens Kunstakademi i Oslo og har en mastergrad fra Högskolan för Fotografi i Gøteborg. Hun har hatt flere separatutstillinger og deltatt i en rekke gruppeutstillinger i Sverige og Norge, bl.a. i Göteborgs konsthall, Kulturhuset i Stockholm, Kungsbacka konsthall, Halmstads konsthall, Kunstnernes Hus, Henie Onstad Kunstsenter, Galleri Trafo og Fotogalleriet. Skrevet av Johanna Zwaig

Det Gule Huset:
Åtte tegnere

06/02/2016 - 28/02/2016

Utstillingen viser åtte regionale kunstnere som alle tegner. Innholdsmessig og visuelt er det et stort spenn i de utstilte arbeidene av Hedvig Lien Rytter, Janine Magelsen, Ellen S. Holtskog, Truls Rukke Hjelmark, Randolph Highborg, Pippip Ferner, Karen ingeborg Bye og Johannes Borchgrevink Hansen.

 

Ellen S. Holtskogs seks dobbelttegninger fra serien ARGUMENTS kan ses på som en form for collage. Fragmenter av ulike menneskers ord, tallbevis og bilder, opprinnelig brukt i deres forsøk på å overbevise hverandre om sin egen tro, settes sammen til nye mønstre. Inspirasjon til tegningene finner Holtskog i en arvet samling flanellograffigurer, på diskusjonsforum på internet og ulike publiserte artikler. 

bottom of page